About Brooklyn

Dotacje dla sektora MŚP

Każdy z nas ma marzenia. Są tacy, którzy marzą o rozwoju własnej działalności.
My jako Fundacja pomagamy spełniać marzenia nie tylko osobom prywatnym, ale również przedsiębiorcom z obszaru MŚP. Poprzez udzielanie pomocy, celem której jest wsparcie firmy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, sprawiamy, że los niemal sam uśmiecha się do przedsiębiorców

Czym jest GRANT?

Grant jest to wsparcie finansowe udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, mające za zadanie realizację  działań marketingowych.

Wartość dofinansowania jaką przedsiębiorca może pozyskać na rozwój swojej działalności uzależniona jest od tego, w jakim obszarze inwestycyjnym znajduje się jej siedziba bądź oddział.

Minimalna kwota, którą można uzyskać wynosi 12 tys. zł netto, a maksymalne dofinansowanie wynosi 50 tys. zł netto.

Obszary inwestycyjne - nabory

Ciągłe

 1. Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) – grant 12.000
 2. Aglomeracja Jeleniogórska (AJ) – grant 12.000
 3. Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej – grant 12.000
 4. Aglomeracja Wałbrzyska (AW) – grant 12.000

Czasowe

 1. Równina Wrocławska – grant  21 250,
 2. Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) – grant 25 500,
 3. Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) – grant 25 500,
 4. Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) –  granty 25 500,
 5. Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej – granty 25 500,
About Brooklyn

Kwestionariusz

Planowane nabory

Dowiedz się czy masz szansę na grant

Struktura finansowania

Czyli ile to kosztuje?

• dofinansowanie z UE stanowi 85 % kosztów projektu,
• wkład własny przedsiębiorcy stanowi 15 % kosztów projektu,
• maksymalna wartość projektu – 30.000,00 PLN,
• dofinansowanie z UE (grant) – 25.500 PLN,
• wkład własny przedsiębiorcy – 4.500,00 PLN.

Projekt rozliczany jest w kwotach netto w przypadku, gdy przedsiębiorca ma możliwość odzyskania podatku VAT. W przypadku braku takiej możliwości podatek VAT stanowi koszt projektu.

Wpłacamy: 100%  ⇒ otrzymujemy zwrot: 85% ⇒  koszt: 15%

Warunki otrzymania grantu

Liczba osób zatrudnionych:
Przedsiębiorstwo mikro: <10
Przedsiębiorstwo małe: <50
Przedsiębiorstwo średnie: <250

Roczny obrót:
Przedsiębiorstwo mikro: 2 mln EUR
Przedsiębiorstwo małe: 10 mln EUR
Przedsiębiorstwo średnie: 50 mln EUR

Skorzystanie z pomocy de minimis mniejszej niż 800 000 zł w ciągu 3 lat.

Usługi doradcze – na co wykorzystać grant?

 • strona www (kreacja i kodowanie lub lifting istniejącej),
 • materiały graficzne (logo, księga znaku, ulotki, wizytówki, folder produktowy/wizerunkowy),
 • prezentacja (w tym na platformie multimedialnej prezi),
 • utworzenie i prowadzenie mediów społecznościowych typu  Facebook, Linkedin, etc.,
 • materiały multimedialne (video),
 • doradztwo wizerunkowe w tym audyt komunikacyjny
 • inne nie wymienione powyżej, a będące narzędziami promocyjnymi, do uzgodnienia w ramach budżetu projektu.

Grant w trzech krokach, czyli harmonogram działań

Dokumentacja

Przygotowanie danych firmowych

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Oczekiwanie na decyzję przyznania grantu – okres: 3–4 tygodnie

Realizacja

Podpisanie umowy o powierzeniu grantu po otrzymaniu decyzji pozytywnej

Realizacja usług doradczych (termin działań określamy we wniosku, zwyczajowo czas od 1-3 miesięcy)

Płatność za wykonane usługi na podstawie faktury VAT

Złożenie wniosku o refundację środków

Refundacja 85 % wartości projektu. Czas oczekiwania 4-6 tygodni

Rozliczenie

Rozliczenie projektu – przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
i złożenie u Operatora

Akceptacja rozliczenia.

Masz pytania?

Napisz do nas

  Zespół Fundacji

  Masz pytania? Napisz do nas

  fundacja@homoperfectus.org

  Q&A

  1. Prowadzę firmę od dwóch lat. Czy w takim wypadku mogę się starać o przyznania wsparcia w postaci grantu?
  Oczywiście, że tak. O dofinansowanie może starać się każde zarejestrowane na terenie województwa dolnośląskiego i spełniające status MŚP przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, jak długo funkcjonuje na rynku.

  2. Ile kosztuje konsultacja w sprawie otrzymania środków z Unii Europejskiej?
  Konsultacja w sprawie otrzymania dofinansowania z zasobów UE jest całkowicie darmowa. Aby takową otrzymać, należy umówić się z jednym z członków zespołu Fundacji.

  3. Firma, którą prowadzę zarejestrowana jest w innym mieście, ale posiadam kilka punktów sprzedażowych we Wrocławiu. Czy Państwa Fundacja jest w stanie pomóc mi w pozyskaniu dofinansowania ?
  Niestety, nie jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie dla firmy spoza województwa dolnośląskiego, ponieważ podstawowym kryterium, jakie trzeba spełnić, by móc się starać o grant, jest miejsce zarejestrowania przedsiębiorstwa.